Information Center

በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መገናኛ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት ዙሪያ ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየትየሚከተሉትን የስልክ ቁጥሮች በመጠቀም ማድረስ ትችላለችሁ፡፡

አቶ ሙሉቀን ሰጥዬ፡-የአማራብዙኃን መገናኛ ድርጅት ዋና  ስራ አስኪያጅ

                             ስልክ ቁጥር፡093035 26 65 (setiyemuluken@yahoo.com)

አቶ  ደረጀ ሞገስ፡-የአማራ ብዙኃን መገኛኛ ድርጅት-ምክትል ስራ አስኪያጅ

                           ስልክ ቁጥር፡09 35 98 25 02 (deremo03@gmail.com)

አቶ  አንተነህ መንግስቴ ፡-የአማራብዙኃንመገናኛድርጅትምክትልስራአስኪያጅ

                                    ስልክቁጥር፡-0918053809 (dostonios@gmail.com)

አቶ ተሾመ ውዱ የአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት የሚዲያ ቴክኖሎጂ ምክትል ሥራ አስኪያጅ

                                  ስልክ ቁጥር፡-0918779548     

አቶ  ኃይለየሱስ አለልኝ ፡-የአማራ ቴሌቪዥን ዜናና ስፖርት ዋና አዘጋጅ

                                     ስልክቁጥር፡-0918717334

አቶ አስማማው  በቀለ፡-የኦንላይንና ሞኒተሪንግ ዋና አዘጋጅ

                                  ስልክቁጥር፡-0913071510

አቶ  ደምሳቸው ፈንታ ፡-የአማራ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ዋና አዘጋጅ

                                 ስልክቁጥር፡- 09 11 58 74 50

አቶ ሰጠኝ እንግዳው፡-የአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽ.ቤት ዋና አዘጋጅ

                                 ስልክ ቁጥር፡-0910094323

ወይዘሪት ኢትዮጵያ የሻለም፡-በአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት-የአይሲቲ ክፍል ቡድን መሪ

                                         ስልክቁጥር፡-09 13 72 75 95

አቶ አብርሃም በዕውቀት :- የኦንላይንና ሞኒተሪንግ ምክትል ዋና አዘጋጅ

                                    ስልክቁጥር፡-0912055967

አቶ በቀለ አሰጌ፡-የአማራ ሬድዮ ዜናና ፕሮግራሞች ዋና አዘጋጅ

                           ስልክቁጥር፡-0918 76 6910

አቶ ብርሃኑ ክንዱ ፡-የኤፍኤም ባሕር ዳር 96.9 ዜናና ፕሮግራሞች ዋና አዘጋጅ

                              ስልክቁጥር፡-09 20 25 14 15

አቶ  ሰለሞን ጥበቡ፡-የጎጃም ኤፍኤም ኃላፊ

                                 ስልክቁጥር፡-0913483016

አቶ አብዱ መሀመድ፡-የወሎ ኤፍኤም 87.9 ጣቢያ ኃላፊ

                                ስልክ ቁጥር፡-0920186336

ወይዘሮ ዘላለም ጌታቸው፡-የደብረ ብርሀን ኤፍኤም 91.4 ጣቢያ ኃላፊ

                                       ስልክ ቁጥር፡-0918768346

እመቤት ሁነኛው፡-የጎንደር ኤፍኤም ጣቢያ ኃላፊ

                              ስልክ ቁጥር፡-0918777791

 አቶ ይህዓለም መለሰ፡-የበኩር ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ፡

                                 ስልክ ቁጥ፡-0920517710

አቶ ሀሰን ሙሀመድ፡-የስልጠናና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር

                            ስልክ ቁጥር፡-0918489508

 አቶ  ማንያዝዘዋል ተሰማ፡የአማራ ቴሌቪዥን የስርጭት ጥራትና ቁጥጥር ዳይሬክተር

                                        ስልክቁጥር፡-09 11 06 73 89

ወይዘሪት ይፍቱሥራ ፈንታሁንየቋንቋዎች ዳይሬክቶሬት ዋና አዘጋጅ

                                              ስልክቁጥር፡-09 25 18 24 94

አቶ አዱኛ አለምጸጋ ፡-የደንበኞችና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር

                                ስልክ ቁጥር፡-09 04 90 80 30

አቶ ሰጠኝ አቡሃይ፡- የፕሮሞሽንና ገበያ ልማት ዳይሬክተር

                              ስልክቁጥር፡– 0918141691

አቶ ሙክታር   ዳውድ ፡-የአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት የብሮድካስት ኢንጅነሪንግ ዳይሬክተር

                          ስልክ ቁጥር:- 09 27 63 76 36

አቶውሎስ ዘለቀ፡-የግዥ፣ፋይናስና ንብረት አስተዳደር ደጋፊ የስራ ሂደት መሪ

                               ስልክ ቁጥር፡-0918781476

አቶ  አሰፋ አቤልነህ ፡-የአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት የሰው ሀብት ልማት አስተዳደር ደጋፊ የስራ ሂደት መሪ

                                ስልክ ቁጥር፡-0918 71 68 75

ለህብረተሰብ ለውጥ እንተጋለን!!

የአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት