የቅጥር ማስታወቂያ

5738

የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለአዲስ አበባ ቅርጫፍ ጽ/ቤት ከዚህ በታች ያሉትን ክፍት የስራ መደቦች ዝቅተኛ ተፈላጊ ችሎታውን ከሚያሟሉ ስራ ፈላጊዎች መካከል በቋሚ ቅጥር አወዳድሮ በመቅጠር ማሰራት
ይፈልጋል፡፡