በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ

867
ነጭመደበኛ
ነጭመደበኛ

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ

proclamation AMC

Get File